+385(1)3098 111
+385(1)3098 222

e - Maintenance

pic1

Što je e - Maintenance?

e - Maintenance je elektronsko preventivno održavanje mrežnih uređaja, te automatizira mnoge od zadataka prilikom održavanja istih.

Značajke e - Maintenancea su:

- automatska očitanja brojača
- daljinska dijagnostika
- nadgledanje potrošnog materijala i profila iskorištenosti uređaja


Kako e - Maintenance radi?

Putem e-mail poruke, kao Vašem pružatelju usluge stižu nam navedene obavijesti, što omogućava brzu reakciju stručnog osoblja i maksimalnu upotrebljivost uređaja. Takav način održavanja olakšava Vašu radnu svakodnevnicu, jer je kompletna briga oko uređaja na našoj stručnoj službi. Sustav je usklađen s najvišim standardima.

Primjerice, dođe li do kvara na uređaju ili uređaj ne funkcionira prema unaprijed definiranim standradima, biti ćete obaviješteni putem e-mail poruke. Na spomenuti način može se riješiti i potrošnja tonera.Top